Dela sidan på sociala medier

Biltvätt

Om du tvättar bilen på hårdgjord yta rinner det förorenade vattnet ut i dagvattensystemet vidare orenat ut i vattendrag, sjöar och hav där det kan störa växt- och djurlivet. Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ämnen som skadar både människor och miljö. Dessutom följer olja och tungmetaller med tvättvattnet.

Enstaka tvätt hemma på gräsmattan eller liknande där föroreningarna delvis kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet kan godtas. Detta gäller endast tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo!

Om du vill tvätta din bil själv, gör det då i en ”gör det själv-anläggning” eller i en automattvätt. Där tas vattnet om hand och renas. Det finns flera miljömärkta bilvårdsmedel som bör användas i första hand. Fråga efter miljömärkta fordonstvättmedel och avfettningsmedel.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00