Dela sidan på sociala medier

Anmälan om störning

En anmälan om störning kan till exempel handla om lukt, vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg eller hög temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor. Det kan också röra störningar utomhus på till exempel tomtmark.

Börja med att prata med din granne. Berätta och beskriv varför du känner dig störd och fråga om det finns något sätt att ändra på det som du störs av. Om ni inte kan komma överens om en förändring som båda parter är nöjda med så kan du kontakta Område miljö och hälsa för bedömning av om det är en olägenhet eller ej. Information över dagar och tider som du störs och en beskrivning av vad du störs av är underlättar hanteringen av klagomålet.

E-tjänst

Du kan göra en anmälan om störning eller klagomål via självserviceportalen.

Område miljö och hälsa handlägger endast de klagomål som inkommer med skriftligt underlag.

Inkommande handlingar till kommunen är offentliga och vi kan, efter sekretessprövning, vara skyldiga att lämna ut uppgifter. Det händer att vi skickar en kopia av gjord anmälan till fastighetsägaren (grannen).

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00