Dela sidan på sociala medier

Rökfria miljöer

För flera områden utomhus är det rökförbud. Ambitionen med lagen är bland annat att skapa fler rökfria miljöer och också att rökförbudet i de rökfria miljöerna omfattar alla ”rökningsprodukter”, även produkter som elektroniska cigaretter (e-cigaretter), örtprodukter och andra produkter som inte innehåller tobak eller nikotin.

Rökförbuden finns till för att undvika att människor, särskilt personer med astma och allergier, blir utsatta för farliga ämnen från röken. Ett annat syfte är att påverka människors attityd till rökning och därigenom motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Områden

Rökförbudet omfattar bland annat följande områden:

  • Uteserveringar
  • lokaler dit allmänheten har tillträde och dess entréer
  • Kollektivtrafiken
  • Lekplatser
  • Idrottsanläggningar utomhus
  • skolgårdar
  • lokaler där allmänheten har tillträde
  • sjukhus
  • restauranger

Man kan få mer information om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ansvar och tillsyn

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Till exempel verksamhetsägaren om det gäller ett café och kommunen om det är en idrottsanläggning i kommunal regi.

Kommunerna har ansvaret för tillsyn över rökfria miljöer.

Om man anser att verksamhetsutövare inte följer lagen kan man vända sig till Område miljö och hälsa i Lidköpings kommun via Kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00