Dela sidan på sociala medier

Radon

Radon är en lukt-och färglös gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet och dricksvattnet (djupborrade brunnar).

För befintliga bostäder och lokaler där allmänheten vistas mer än tillfälligt är riktvärdet för olägenhet för människors hälsa 200 becquerel per kubikmeter luft, uttryckt som årsmedelvärde. Vid värden över riktvärdet ökar risken för hälsoeffekter. Ett årsmedelvärde kan endast fås genom att utföra en mätning på plats.

En radonmätning av inomhusluften görs via en mätmetod som kallas spårfilm med filter, i form av en mätdosa. Mätdosorna är ungefär i storlek som en ishockeypuck och placeras ut i huset/lägenheten enligt anvisningar från mätföretaget. För att erhålla ett månadsmedelvärde måste mätningen pågå i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Mätdosorna tillhandahålls av ackrediterade (godkända) mät företag. Radonguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Boverket ger information om hur du går tillväga för att mäta radon i din bostad. Ackrediterade företag kan du hitta via SWEDAC.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00