Dela sidan på sociala medier

Värmepump

Värmepumpar har blivit populära alternativ för uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Du som vill installera en värmepump som tar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmäla detta till Miljö-Hälsa. Inom vissa områden, till exempel skyddsområden för vattentäkt, gäller särskilda regler.

Anmälan

Anmälan ska lämnas in i god tid (6 veckor) innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationen förrän du fått svar på din anmälan. Att installera en värmepumpanläggning utan att först ha gjort en anmälan till kommunen är inte tillåtet och innebär att du kan få betala en miljösanktionsavgift. För överträdelse ska miljösanktionsavgift betalas:

1 000 kronor vid utebliven anmälan och 3 000 kronor vid utebliven ansökan vid tillståndsplikt.

Värmepumpar kan medföra risk för negativ effekt på till exempel grundvattnet, grannens värmepump eller i form av buller. Anmälningsplikten syftar till att ge Miljö-Hälsa kunskap om anläggningarna för att kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.

Värmepump ska även anmälas till nätägaren, genom behörig elinstallatör.

Tänk på att anläggningen ska uppfylla kraven från vägledningen Normbrunn 16. Du kan läsa mer om Normbrunn 16 på Svenska Geologiska Institutets hemsida.

Luftvärmepumpar behöver ej anmälas, men tänk på att dom kan orsaka buller. Den bör inte placeras för nära en granne.

Man kan anmäla installationen av värmepump via självserviceportalen.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00