Dela sidan på sociala medier

Boendestöd

Med boendestöd menar man stöd för att tillvarata den enskildes egna resurser i och omkring hemmet. Insatsen riktar sig i huvudsak till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Insatsen är ett behovsprövat bistånd. Det innebär att den enskildes situation och behov utreds. Utredningen ligger till grund för beslut om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för boendestöd. Boendestöd är inte enbart begränsat till hemmet utan omfattar också annat som kan bidra till den enskildes förmåga att klara vardagslivet.

Exempel på stöd

Det kan handla om olika former av vardagshändelser som att

  • följa med till post och butik
  • gå på bio, teater, kafé eller museum
  • göra utflykter till platser som den enskilde vill återknyta kontakt med eller som är nya för hen.

Boendestöd ska inte förväxlas med hemtjänst. En viktig del av stödinsatserna är att göra olika saker tillsammans. Det kan alltså handla om att gemensamt utföra olika sysslor i hemmet.

Vuxenbehandlaren som ansvarar för boendestöd kan ha en stöttande roll i den enskildes kontakter med primärvård och liknande. Boendestödet kan vidare fungera som en inslussning till daglig sysselsättning för de som fått denna insats biståndsbedömd.

Vart vänder jag mig?

Om du vill veta mer om insatsen boendestöd är du välkommen att ringa socialtjänstens myndighetsenhet för rådgivning eller boka en tid för samtal.