Dela sidan på sociala medier

Trygghetsvandringar

Brottsförebyggande rådet anordnar regelbundet trygghetsvandringar för invånarna i Grästorp.

Under trygghetsvandringarna i Grästorp tittar vi på olika platser och miljöer och ser vad som kan åtgärdas för ett tryggare samhälle.

Är det lönt att gå en trygghetsvandring?

Efter en trygghetsvandring sammanställer Brottsförebyggande rådet de åsikter som framkommer under trygghetsvandringarna, och lämnar sedan uppgifterna till respektive ansvarig för området.

Eftersom flera av förslagen normalt hamnar hos den tekniska verksamheten i Grästorps kommun är alltid någon representant från tekniska verksamheten med under trygghetsvandringarna. Det här är därför ett ypperligt tillfälle att föra fram dina åsikter och få svar på frågor.

Saker av enklare karaktär åtgärdas i regel snabbt, medan större åtgärder sätts upp utefter prioriteringsordning.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss:

  • Teknisk verksamhet - Magnus Werneholm
  • Folkhälsostrateg - Mikaela Skogsberg
  • Ordförande i Brottsförebyggande rådet - Kent Larsson

Vi nås samtliga via kommunens växel på 0514-580 00

Mer information om trygghetsvandringarna

Läs gärna mer i vår trygghetsfolder Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. om hur en trygghetsvandring går till och hur du själv eller tillsammans med andra kan genomföra en vandring.

Sammanställning av genomförda trygghetvandringar

Här nedan följer en sammanställning av de trygghetsvandringar som genomförts. Här kan du se vilka områden som deltagarna har valt att lyfta fram för önskvärda förbättringar. Vi har även lagt in vad som hittills har åtgärdats.

Vill du också gå en trygghetsvandring?

Som medborgare är du välkommen att själv eller tillsammans med andra gå en trygghetsvandring när som helst. Material finns att hämta på Medborgarkontoret Öppnas i nytt fönster. i Kommunens hus.

Skriv i synpunkter Öppnas i nytt fönster. och lämna tillbaka till Medborgarkontoret så tar Brottsförebyggande rådet upp det vid nästkommande möte.

Protokoll

Kontakta folkhälsostrateg om du vill ta del av Brottsförebyggande rådets protokoll. Vi har möte fyra gånger per år.