EU-valet

bild på en skylt med budskapet "Här kan du rösta".

Den 9 juni 2024 är det EU-val. Då går miljontals européer till valurnorna för att forma den europeiska demokratins framtid. Det är ett unikt ögonblick där vi tillsammans bestämmer hur Europeiska unionens framtid ska se ut. Att rösta är alltid viktigt – i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet och EU-valet. Det är en möjlighet att göra din röst hörd i frågor som du bryr dig om.

Det kan vara lätt att glömma hur många människor som påverkas av hur det går i EU-valet. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla: de största länderna och de minsta byarna, den mäktiga koncernen och den ensamma egenföretagaren, det globala och det lokala.

EU:s lagar handlar om det som angår människor – miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten och mycket mer. I dag har varje viktig nationell fråga också en europeisk infallsvinkel.

Din röst avgör vilka ledamöter av Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till, den påverkar valet av Europeiska kommissionen. Det är beslut som formar din och många andras vardag.

Här kan du läsa mer om EU-valet Länk till annan webbplats..

Förtidsröstning och öppettider förtidsröstningslokal

Du kan förtidsrösta mellan 22 maj - 9 juni. Röstningslokal vid förtidsröstning är Röda rummet i kommunens hus, Jon Jespersgatan 28 i Grästorp.

Röda rummet ligger bredvid medborgarkontoret.

Om du inte har ditt röstkort med dig hjälper vi dig att skriva ut ett dublettröstkort. Kontakta gärna kommunen innan via mail eller telefonnummer, så har vi ditt dublettröstkort utskrivet och klart till dig när du kommer.

För att förtidsrösta behöver du ta med ditt röstkort och id-handling. Saknar du id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Öppettider förtidsröstning

Förtidsröstningen är öppen 22 maj - 9 juni

 • måndag - fredag 9-12
 • lördag - söndag 11-14

Dessutom:

 • 5-6 juni (onsdag och torsdag, nationaldagen) 9-12 samt 13-19
 • 8 juni (lördag) 9-14
 • 9 juni (valdagen) 8-21 i Jon Jespers restaurang, Kommunens hus

Valdistrikt och vallokaler på valdagen

På valdagen den 9 juni 2024 kan du rösta i din vallokal. I Grästorp är alla vallokaler placerade i kommunens hus, Jon Jespersgatan 28.

Vallokalerna är öppna mellan 08:00-21:00.

Distrikten i Grästorp har fördelats på följande lokal i Kommunens hus:

 • Distrikt landsbygd – Familjehuset Agera
 • Distrikt södra – Samlingssalen
 • Distrikt Norra – Restaurang Jon Jesper

Vem får rösta i EU-valet?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Läs mer om rösträtten på valmyndighetens sida. Länk till annan webbplats.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller lokal för förtidsröstning. Sista dagen att göra i ordning rösten är på valdagen. För att rösta med bud behöver du ett bud och ett vittne. Budröstningsmaterial finns att hämta i lokaler där det går att rösta.

Du kan rösta med bud av följande anledningar: sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren som bud.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Det är valnämnden som utser vilka som ska vara ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Boka ambulerande röstmottagare genom att kontakta kansli@grastorp.se eller genom att ringa medborgarkontoret på telefon 0514-582 30 snarast möjligt.