Dela sidan på sociala medier

Medborgarråd

Grafik med drönarbild över Grästorp med två gröna pratbubblor inlagda.

Medborgarrådet är en arena för närmare dialog mellan medborgare och kommun. Rådet är en sammanslagning mellan tidigare landsbygdsråd, råd för pensionärer och funktionshindrade samt ungdomsråd och hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Medborgarrådet är inte ett beslutande organ, utan ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och medborgare. Kommunens företrädare ska informera rådet om de planer och förändringar av samhällsinsatser, utformning och organisation som rör medborgarrådets intressen.

Från kommunens sida består rådet av kommundirektör och kanslichef som representanter för kommunen, ledamöterna i KSAU samt representanter för de olika intresseområdena som berörs av medborgarrådet. I övrigt kallas tjänstepersoner som föredragande i frågor.

Medborgare i Grästorps kommun är välkomna att delta på medborgarrådets sammanträden. En inbjudan skickas till organisationer för ungdomar, pensionärer och funktionshindrade samt bygdegårdsföreningar och eventuellt andra organisationer i tätorten och på landsbygden.

Inbjudan till övriga medborgare publiceras i kommunens kanaler.

Riktlinjer för samverkansråd finns att läsa på sidan styrande dokument.