Dela sidan på sociala medier

Nyheter

Här publiceras nyheter och aktuella händelser från Grästorps kommun.


 • Grästorps kommun ställer sig tveksamma till metoderna för IVO:s granskning i den nationella tillsynen

  Grästorps kommun delar inte IVO:s bedömning angående de brister som
  framkommit i granskningen gällande Grästorps kommuns särskilt boende.

 • Vårstädning

  Vecka 13 påbörjas upptagning av vintergruset i samhället som beräknas ta tre till fem veckor.

 • Riktlinje för psykisk hälsa

  I veckan lanseras Grästorps kommuns antagna riktlinje för psykisk hälsa tillsammans med framtaget kunskapshöjande informationsmaterial.

 • Läsfrämjande insatser

  Under vecka 12 uppmärksammar bildningsverksamheten läsning i alla sina verksamheter med målet att barn och elever ska öka intresset för böcker och läsning.

 • Feriepraktik 2023

  Sommarens feriepraktik är nu öppen att söka för ungdomar födda 2006 eller 2007 och folkbokförda i Grästorps kommun.

 • Kvartett med säkerhet i fokus

  Carl Paegle, Felicia Abelsson, Andreas Gustavsson och Johan Johnson utgör tillsammans Grästorps, Essungas och Varas säkerhetsavdelning. Deras uppdrag är att göra kommunernas verksamheter robusta och redo om krisen kommer.

 • Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

  Grästorps kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

 • Grästorp producerar mest mat i Sverige

  Enligt en uträkning från Hushållningssällskapet producerar lantbrukarna i Grästorp mest mat av alla kommuner i hela Sverige, i förhållande till kommunens befolkningsantal. I Grästorp skulle man kunna mätta sjutton gånger så många människor som den egna lokalbefolkningen.

 • Dags att nominera

  Nu är det dags att nominera till kulturpriset, ungdomsledarpriset och till hållbarhetspriset!

 • Eva Dahl ny kommundirektör i Grästorp

  På kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars beslutades att utse Eva Dahl till kommundirektör för Grästorps kommun. Eva Dahl är sedan tidigare skolchef i Grästorp, och har sedan oktober 2022 också arbetat som tillförordnad kommundirektör.

 • Framtidsresan ska verka för jämlika val och möjligheter

  Att ge barn och elever ökad valkompetens är ett av bildningsverksamhetens många uppdrag. Det görs bland annat inom ramen för utvecklingsarbetet kallat Framtidsresan, lett av rektorer och studie- och yrkesvägledare Åsa Malmgren.

 • Återvinningscentralen stängd tisdag 7 mars

  Idag håller återvinningscentralen stängt då AÅS har problem med transporterna av containtrar till Forshall, detta på grund av snöovädret.

 • Ny skolskjutsplats vid Nya Centralskolan

  Under 2022 tog kommunfullmäktige i Grästorp beslut om att bygga en ny skolskjutsplats och våren 2023 påbörjas arbetet. Syftet är att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra skolskjutselever och alla som rör sig på och omkring Lunneviområdet. Ytan för den nya skolskjutsplatsen blir mellan förskolan Äventyret och Nya Centralskolan med infart från Södergatan.

 • Lediga tomter på Vinbärsvägen

  Nu finns det möjlighet att förvärva någon av kommunens lediga tomter på Vinbärsvägen. Tomterna ligger i södra delen av Grästorps tätort med närhet till Nossan och cirka 15 minuters promenad in till centrum. Totalt finns 4 lediga tomter och de säljs via Grästorps kommuns tomtkö.