Dela sidan på sociala medier

Ersättning sjuklönekostnader

Du som är assistansamordnare kan ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS. Ansökan görs månadsvis vid varje tillfälle som ordinarie assistent varit sjuk. Faktisk merkostnad ska redovisas och styrkas med begärda uppgifter. Ansökan ska göras senast två månader efter aktuell sjuklöneperiod. Ansökan hanteras enligt sedvanlig myndighetsutövning och LSS-handläggare fattar beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Ersättning beräknas enligt sjuklönelagen och eventuella kollektivavtal. Ersättning utgår endast för tid då vikarie/vikarier ersatt ordinarie assistent. Avdrag för karens ska göras för hela det första arbetspassets förläggning, om inte annat karensavdrag framgår av ett för perioden giltigt kollektivavtal.

Inkomna fakturor

Inkomna fakturor behandlas endast som underlag till en ansökan om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Någon förfallodag gäller inte.

Komplettering av ansökan

Vid behov kan komplettering av ansökan begäras. De begärda uppgifterna ska inkomma till socialförvaltningen inom den fastställda tidsfristen. Ansökan behandlas utifrån framkomna uppgifter och kan komma att avslås vid ofullständigt underlag.

E-tjänst för att ansökan

Nu kan du ansökan om ersättning för sjuklönekostnader via vår e-tjänst Sjuklönekostnader Länk till annan webbplats.. Tjänsten kräver e-legitimation.