Dela sidan på sociala medier

Markanvisning Brännebacka Västra

Nu fortsätter utbyggnaden av Brännebacka - välkommen att lämna anbud för att få möjlighet att vara med och bygga ut Grästorps nyaste bostadsområde!

Inbjudan till intresseanmälan - Brännebacka Västra, etapp 1

Grästorps kommun inbjuder härmed byggherrar och exploatörer att anmäla intresse för byggnation av bostäder på Brännebacka Västra, Grästorps nyaste bostadsområde. Kommunen kommer tillsammans med Peab Anläggning AB att starta utbyggnaden av infrastruktur och allmän platsmark sommaren 2023. Den första etappen utgörs av 13 villatomter som säljs via den kommunala tomtkön och fem byggrätter som läggs ut till markanvisning där kommunen planerat för rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus.

Allmän orientering över området

Brännebacka Västra är Grästorps nyaste bostadsområde och ligger i direkt anslutning till tätorten som fortsätter att växa västerut. Brännebacka Östra har tidigare byggts ut med 27 villor och Brännebacka Västra blir en fortsättning på denna utbyggnad av tätorten. Cirka 150 meter norr om planområdet ligger första utslaget på Ekarnas golfklubbs 18-hålsbana. Fina promenadstråk finns på 200 meters avstånd och öster om området sträcker sig Nossan som genomkorsar tätorten. Området ligger ungefär 1 kilometer från centrum med tillhörande serviceutbud.

Vill du veta mer och anmäla intresse?

Du kan läsa mer om området via dokumenten nedan. Din intresseanmälan ska vara inskickad senast den 24 mars 2023.

 

Samtliga handlingar för detaljplan Brännebacka Västra

Här kan du ta del av alla planhandlingar och utredningar som har tagits fram inom planarbetet.

Detaljplan för del av Brännebacka 1:27 m.fl.