Dela sidan på sociala medier

Samarbete med Skatteverket

Ska du utföra uppdrag för Grästorps kommun? Då är det bra om du känner till att Grästorps kommun arbetar förebyggande tillsammans med Skatteverket.

Grästorps kommun och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla som anlitas för byggnationen är seriösa företag som sköter sina redovisningar och betalningar av skatter och avgifter och att svart arbetskraft inte förekommer.

Därför har Grästorps kommun bestämt sig för att använda Skatteverkets arbetsmetod "förebyggande info", vilket innebär att Grästorps kommun begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla entreprenörer vid byggnationen, både inför upphandling men också löpande under avtalets gång.

Alla som utför uppdrag vid byggnationen, oavsett vem som är beställare, kan omfattas av samarbetet mellan Grästorps kommun och Skatteverket.

Skatteverket lämnar ut följande information om respektive entreprenör:

  • Uppgift om godkänd F-skattsedel
  • Uppgift om momsregistrering finns
  • Uppgift om arbetsgivarregistrering finns
  • Uppgift om eventuellt underskott på skattekontot
  • Uppgift om eventuell skatteskuld hos Kronofogden
  • Uppgift om redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av entreprenörer, underentreprenörer och underentreprenörs underentreprenör och så vidare.

Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärderingen kan komma att erbjudas kontrakt, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

Vad innebär det för dig som leverantör?

Om du som anlitats för byggnationen i din tur behöver anlita en underentreprenör så ska Grästorps kommun först godkänna entreprenören.

Godkännande får du genom att e-posta excelfilen med uppgift om organisationsnummer på tilltänkt entreprenör till upphandlade tjänsteperson. Detta ska även ske löpande under kontraktstiden.

I avtal mellan dig som utför uppdrag för Grästorps kommun och dina eventuella underentreprenörer, skriftliga eller muntliga, bör information om det förebyggande arbetet skrivas in.

Kontaktpersoner

Grästops kommun
Marie Jarnelid
Telefon: 0514-582 84

Skatteverket
Eva Hedlund
Telefon: 010-579 71 89
www.skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.