Dela sidan på sociala medier

Budget och verksamhetsplan

I Grästorps kommuns verksamhetsplan kan du läsa om kommunens mål, om budgeten och om hur arbetet i kommunen planeras långsiktigt.

Budgeten är kommunens övergripande styrdokument. Den gäller för innevarande år och innehåller en plan för kommande treårsperiod. Budgeten innehåller kommunfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer och ekonomisk resursfördelning för innevarande år samt ekonomiska ramar för nästkommande två år. Den innehåller även mål för god ekonomisk hushållning.

I verksamhetsplanen finns mål och budget för det kommande året och en långsiktig plan för kommande två år på kommun-, nämnds- och enhetsnivå.

Verksamhetsplanen omfattar områden som nulägesanalys, prioriterade mål och åtagande, särskilda uppdrag och inriktningar, ekonomi och resurser, ekonomisk sammanställning, resultatbudget, finansieringsbudget, samt investeringsbudget.

Här kan du ta del av verksamhetsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 Pdf, 1.8 MB.

Här kan du ta del av verksamhetsplan och budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 Pdf, 590.5 kB.